1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับเทศบาลตำบลองครักษ์ ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เเก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ม.9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ทั้งนี้ได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที