1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกลับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร บริเวณพื้นที่ ม.5 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก