1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.8 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 125 ตัว