2

26 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคสัตว์ปีก ณ. โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีฯ ต.บางสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านคลอง14 ต.ชุมพล อ.องครักษ์