1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รวม 53 ตัว