1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจสุขภาพสุกร ตามมาตรการเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์ และประชาสัมพันธ์เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคปากและเท้าเปื่อย สิทธิพงศ์ฟาร์ม ม.12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก