1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม. 5 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวม 38 ตัว