1

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 96 ตัว