1

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 37 ตัว