1

วันที่ 2 ธันวาคมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ตรวจติดตาม"โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน"ภาคเรียนที่2/2562 ตามหลักเกณฑ์วิธีการดำเนิการในเขตพื้นที่ ต.ศรีจุฬา และ ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จำนวน 16 แห่ง