1

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ต.พรหมณีและ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวม 82 ตัว