6

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและเฝ้าระวังช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรจำนวน 15 ราย สัตว์ปีกจำนวย 321 ตัว ณ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg