1

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฎิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่เสี่ยง เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ สนามซ้อมไก่ วัด และสำนักสงฆ์ ในพื้นที่ ตำบลนาหินลาดอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก