1

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย รอบที่ 1/2563 ในเขตพื้นที่ ม.8 ต.ป่าขะ ม.4 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 135 ตัว