1

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 5 ฟาร์มดังนี้ 1.ประวัติฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 2.พรรณีฟาร์ม ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 3.สมคิดฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก(ไก่เนื้อ) 4.บุญสร้างฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 5.เสาร์ฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก (ไก่เนื้อ)

1.jpg 28845.jpg 28846.jpg

28847.jpg 28848.jpg 28849.jpg

28850.jpg 28851.jpg 28852.jpg

28853.jpg 28854.jpg 28855.jpg