1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฎิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ได้มอบเวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ การดูแลโรงเรือน โรงเรียนวันครู 2504 เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 23 ตัว