1

วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปฎิบัติงานเก็บตัวอย่างสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์OK) จำนวน 5 แห่งดังนี้ 1.ร้านเบทาโกร ช๊อบ สาขานครนายก 2.ร้าน เทสโก้โลตัส สาขาบ้านนา(ตลาด) 3.ร้านเทสโก้โลตัล สาขานครนายก4.ร้าน JK Food บ้านนา
5.ร้านซีพี เฟรชมาร์ท สาขานครนายก