1

วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปฎิบัติงานเก็บตัวอย่างสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์OK) จำนวน 5 แห่งดังนี้ 1.ร้านเบทาโกร ช๊อบ สาขานครนายก 2.ร้าน เทสโก้โลตัส สาขาบ้านนา(ตลาด) 3.ร้านเทสโก้โลตัล สาขานครนายก4.ร้าน JK Food บ้านนา
5.ร้านซีพี เฟรชมาร์ท สาขานครนายก

1.jpg 251285.jpg 251286.jpg

251287.jpg 251287_0.jpg 251288.jpg

251292.jpg 251295.jpg 251296.jpg

251298.jpg 251299.jpg 31491.jpg

31492.jpg 31493.jpg 31494.jpg

31500.jpg