1

วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจรับรองปลายทางฟาร์มสุกร ตามมาตรการเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์ และประชาสัมพันธ์เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคปากและเท้าเปื่อย โชคนำตระกูลฟาร์ม ม.6 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

1.jpg 472780.jpg 472781.jpg

472783.jpg 472784.jpg 472785.jpg