1

วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.4,5 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ รวม 31 ตัว