1

วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.4,5 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ รวม 31 ตัว

1.jpg 1366634.jpg 1366635.jpg

1366636.jpg 1366637.jpg 1366638.jpg

1366639.jpg 1366640.jpg 1366641.jpg