1

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญปศุสัตว์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงม้าในเขตพื้นที่ อำเภอปากพลี ม.7 ต.นาหินลาด นายธนาวัฒน์ ทองหวาน ม้าจำนวน 4 ตัว ติดตามผลหลังการฉีดวัคซีนฯ ตามแผนการปฎิบัติงานกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำ การเฝ้าระวังโรค การดูแลม้าหลังฉีดวัคซีน 30 วัน หากพบอาการผิดปกติติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

1.jpg 72205.jpg 72206.jpg

72207.jpg 72208.jpg 72209.jpg

72210.jpg 72211.jpg 72212.jpg