1

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก และร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งเยี่ยมชนนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

1.jpg 301720.jpg 301721.jpg

301722.jpg 301723.jpg 301724.jpg

301725.jpg