1

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายจักรพันธ์จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และปศุสัตว์จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ และมอบวัสดุ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน(LumpySkinDisease) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ได้แก่ แร่ธาตุอาหารชนิดละลายน้ำ ยาฉีดกำจัดพยาธิภายใน และผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ซึ่งดำเนินการที่ ฟาร์มกระบือของนายบุญเสริม เพ็ชลักษณ์ หมู่ที่ 7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา มีเกษตรกรเข้าร่วมรับมอบเวชภัณฑ์จำนวน 20 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือในตำบลบ้านพริกและตำบลเขาเพิ่ม มีการสาธิตการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปีสกิน นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเกษตรเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการทำมุ้งที่คอกสัตว์เพื่อป้องกันยุงและแมลง และหากพบสัตว์ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

1.jpg _.jpg __0.jpg

__1.jpg __10.jpg __11.jpg

__13.jpg __2.jpg __3.jpg

__4.jpg __5.jpg __8.jpg