1นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี ภายใต้แนวคิด "ย้อนรำลึก ๘ ทศวรรษ ๘๐ ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท และรับรางวัลผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕( DLD Quality Award 2022 ) รางวัลระดับดีมาก โครงการนวัตกรรมกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นเครื่องมือปิดกั้นความล้มเหลวให้เกษตรกร(ชุมชนไทยพวน ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก)

 

1.jpg 996342.jpg 997160.jpg

997161.jpg