2222222

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
       เนื่องในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้เป็นวันดื่มนมโลก เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี2565 และขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมดื่มนม ภายใต้สโลแกน " สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู " มาดื่มนมกันเยอะๆนะครับ
 

2222222.jpg S__3465231.jpg S__3465233.jpg

S__3465234.jpg S__3465235.jpg