1

3 มิถุนายน 2565 เวลา 07:00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1.jpg S__18137149.jpg S__18137151.jpg

S__18137152.jpg S__18137153.jpg S__18137154.jpg

S__18137155.jpg S__18137156.jpg S__18137157.jpg

S__18137159.jpg S__18137161.jpg S__4145155.jpg

S__4145157.jpg