1

3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

1.jpg S__18235404.jpg S__18235405.jpg

S__18235406.jpg S__18235407.jpg S__18235408.jpg

S__18235409.jpg S__18235410.jpg S__18235411.jpg