pic01

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทีมงาน เข้าจัดตั้งการตั้งศูนย์บริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ณ จุดตรวจสัตว์ปากพลี ถนนสุวรรณศร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งจะให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ 30 - 3 มกราคม 2559

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

pic07.jpg