2

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก โดยนางจิรานุช จันทร์ปิยวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์ปีกของฟาร์มที่มีการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)และฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) อำเภอเมืองนครนายก โดยบันทึกข้อมูลลงในแอพลิเคชัน EsmartPlusV2 ซึ่งแบ่งเป็นฟาร์มสัตว์ปีกที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) จำนวน 39 ราย และฟาร์มที่มีการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จำนวน 21 ราย รวม 60 รายพร้อมทั้งมอบวิตามินและยาพ่นฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกร

1.jpg 2.jpg 526523.jpg

526524.jpg 526525.jpg 526526.jpg

526527.jpg 526528.jpg 526529.jpg

526530.jpg 526531.jpg