31934840 1648987515183273 1062669707548557312 n


วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมคณะและอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้รับรางวัล โล่เกียรติยศ
1. อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 2
2. หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการธนาคารโค กระบือดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 2

31543858_1648987635183261_5851862876028928_n.jpg 31870534_1648987875183237_2519696740915871744_n.jpg 31899046_1648987751849916_8199968685557809152_n.jpg

31906007_1648987558516602_4012935304980725760_n.jpg 31934840_1648987515183273_1062669707548557312_n.jpg 31934898_1648987595183265_4681222763015307264_n.jpg

31945691_1648987708516587_6035219221783248896_n.jpg 31948724_1648987805183244_796443440991698944_n.jpg