32247297 1654384934643531 2774390917203755008 n
10 พ.ค.61 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผวจ.นครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์ และยกระดับเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เกษตรกร จำนวน 100 ราย ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก  โดยมี ส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครนายก และคณะวิทยากรจาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครนายก  สนง.สาธารณสุข จ.นครนายก สนง.ท้องถิ่น จ.นครนายก   ศปป.4 กอ.รมน.จ.นครนายก สนง.ปศุสัตว์ จ.นครนายก พร้อมด้วย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ..

32163729_1654385101310181_4087219564683722752_n.jpg 32169161_1654385221310169_3156080352947077120_n.jpg 32169634_1654384814643543_1626880629008236544_n.jpg

32170096_1654385041310187_830878556035743744_n.jpg 32186577_1654384984643526_4212918259411845120_n.jpg 32187300_1654384551310236_2139778553980387328_n.jpg

32190995_1654384617976896_7706415469380501504_n.jpg 32191684_1654384347976923_9024048351313657856_n.jpg 32191740_1654385261310165_7825339188206632960_n.jpg

32207283_1654384641310227_1785862300918349824_n.jpg 32214960_1654384761310215_8083450663813513216_n.jpg 32215397_1654385164643508_7859022868657471488_n.jpg

32222252_1654384377976920_528722439916486656_n.jpg 32222569_1654384417976916_637299084310347776_n.jpg 32238651_1654384447976913_7863441071450095616_n.jpg

32239591_1654384894643535_4254628082687672320_n.jpg 32247297_1654384934643531_2774390917203755008_n.jpg 32252825_1654384304643594_5012364702882201600_n.jpg

32336712_1654384707976887_3487317976095391744_n.jpg