1

วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ นายอำเภอองครักษ์ สำนักงานชลประธานจังหวัดนครนายก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำนครนายก ช่วงพื้นที่ อ.องครักษ์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบสาเหตุปัญหาคุณภาพแม่น้ำนครนายก

1.jpg 49344756_1982317275183627_6590428454431227904_n.jpg 49864113_1982317345183620_2330674598858719232_n.jpg

49946863_1982317205183634_2306435109110153216_n.jpg 49948200_1982317145183640_6811383381981396992_n.jpg 50116484_1982317325183622_1029681429547581440_n.jpg

50301991_1982317095183645_1847482312678178816_n.jpg 50715951_1982317465183608_3929300338833620992_n.jpg