1

วันที่ 26 ม.ย.62 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ตรวจติดตามการบำรุงรักษาคันคลองบ้านพริกช่วงที่ตั้งอภิศักดิ์ฟาร์ม เพื่อสาธารณะประโยชน์

1.jpg S__20422685.jpg S__57450502.jpg

S__57450503.jpg S__57450504.jpg