1

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และ นายจักรพันธ์ จินตนาพากนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ได้ทำบันทึกข้อตกลง( MOU ) โครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) และมอบเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เพื่อนำไปแจกจ่ายและให้บริการกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือในพื้นที่จังหวัดนครนายก

1.jpg timeline_20210816_114449.jpg timeline_20210816_114454.jpg

timeline_20210816_114459.jpg timeline_20210816_114512.jpg timeline_20210816_140538.jpg

timeline_20210816_140541.jpg timeline_20210816_140543.jpg