×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/admin/domains/dld.go.th/public_html/pvlo-nky/webnew/images/newslivestock/2561/22-05-61-2
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/newslivestock/2561/22-05-61-2

S 8016313673119
25 พ.ค.61 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ ปี 2561 งบพัฒนาจังหวัดนครนายก กลุ่มเกษตรกรจำนวน 4 กลุ่ม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมสร้างเครือข่ายการผลิตไก่พื้นเมือง และสร้างศูนย์กระจายพันธุ์ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าจากการผลิตไก่พื้นเมือง และต่อยอดเพื่อแปรรูปต่อไป โดยมีกลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่มเข้าร่วมโครงการ
1.กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.หนองแสง อ.ปากพลี
2.กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.ศรีจุฬา อ.เมือง
3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์ม ต.พิกุลออก อ.บ้านนา
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
ซึ่งแต่ละกลุ่มเริ่มขับเคลื่อนและมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อผลิตไก่พื้นเมือง พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเกษตรกร ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

S 8014243935519
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้ำจากคลองอาษา รวมทั้งหมด 4 ตัวอย่าง จากต้นน้ำ 1 ตัวอย่าง จากกลางน้ำ 2 ตัวอย่าง/2 จุด และจากปลายน้ำ 1 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรณีร้องเรียนฟาร์มสุกรปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ พื้นที่ ม.8 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม...

S 8008838315575
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ รร.เตรียมทหาร  ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา  จ.นครนายก พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านเพิ่มเติม...

S 8013855128530
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ รร.เตรียมทหาร  ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา  จ.นครนายก พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมสองวัน 35 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

S 8007945934438

24 พค,61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ และกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมวัน Field Day ณ ศพก.ตำบลศรีษะกระบือ อ.องครักษ์

อ่านเพิ่มเติม...