รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฎิบัติงานมอบปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโค...

อ่านรายละเอียด

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่แบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab ในไ...

อ่านรายละเอียด

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่ได้ร...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2/2563
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก พร้อมทั้งให้คำแน...

อ่านรายละเอียด

แผนตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรม โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฎิบัติงานตรวจ ติดตาม โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออา...

อ่านรายละเอียด

สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่แบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2/2563
แผนตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรม โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์