รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โร...

อ่านรายละเอียด

ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่  1/2563
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเร...

อ่านรายละเอียด

ตรวจติดตาม และ มอบใบรับรอง ปศุสัตว์ OK
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจต...

อ่านรายละเอียด

ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และยืนยันบัญชีธนาคารเพื่อรับการเยียวยา
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ปฏิบัติงานติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และยืนย...

อ่านรายละเอียด

ตรวจติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดต...

อ่านรายละเอียด

ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ตรวจติดตาม และ มอบใบรับรอง ปศุสัตว์ OK
ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และยืนยันบัญชีธนาคารเพื่อรับการเยียวยา
ตรวจติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์