รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

การดำเนินการตามนโยบายโครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร
วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำน...

อ่านรายละเอียด

สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564
วันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตร...

อ่านรายละเอียด

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์
วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำน...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก...

อ่านรายละเอียด

ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
วันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงาน...

อ่านรายละเอียด

การดำเนินการตามนโยบายโครงการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร
สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564
ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์
รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 2/2564
ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์