รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย...

อ่านรายละเอียด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย แ...

อ่านรายละเอียด

ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงาน...

อ่านรายละเอียด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ฯ  ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย แ...

อ่านรายละเอียด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป...

อ่านรายละเอียด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ครั้งที่ 1/2563
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ฯ ครั้งที่ 1/2563
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ครั้งที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์