รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

"ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561"
25 พ.ค.61 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาปศุ...

อ่านรายละเอียด

" เก็บตัวอย่างน้ำจากคลองอาษา "
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานเก...

อ่านรายละเอียด

" ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ร.ร.เตรียมทหาร อ.บ้านนา"
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ รร.เตรียมทหาร ...

อ่านรายละเอียด

" ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ร.ร.เตรียมทหาร"
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ รร.เตรียมทหาร ...

อ่านรายละเอียด

“ร่วมกิจกรรมวัน Field Day“
24 พค,61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ และกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรร...

อ่านรายละเอียด

"ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561"
" เก็บตัวอย่างน้ำจากคลองอาษา "
" ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ร.ร.เตรียมทหาร อ.บ้านนา"
" ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ร.ร.เตรียมทหาร"
“ร่วมกิจกรรมวัน Field Day“

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์