รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

" ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ อ.องครักษ์"
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตร...

อ่านรายละเอียด

"ตรวจติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการขยายผลสู่ชุมชน อ.บ้านนา"
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง และ ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ได้ร่วมกัน ออกติดตามผล การ...

อ่านรายละเอียด

" ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ อ.บ้านนา"
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตร...

อ่านรายละเอียด

" ตรวจติดตามการแก้ไขเหตุร้องเรียนฟาร์มไก่เนื้อ อ.ปากพลี"
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว...

อ่านรายละเอียด

"ตรวจเยี่ยมการขยายผลโครงการเลี้ยงไก่ไข่สู่ชุมชน อ.บ้านนา"
15 สิงหาคม2561 นายณรงค์ เซี่ยงเห็น ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา. โรงเรียนขย...

อ่านรายละเอียด

" ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ อ.องครักษ์"
"ตรวจติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการขยายผลสู่ชุมชน อ.บ้านนา"
" ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ อ.บ้านนา"
" ตรวจติดตามการแก้ไขเหตุร้องเรียนฟาร์มไก่เนื้อ อ.ปากพลี"
"ตรวจเยี่ยมการขยายผลโครงการเลี้ยงไก่ไข่สู่ชุมชน อ.บ้านนา"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์