รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 20 มีนาคม 2562 สนง.ปศอ.เมืองนครนายก ร่วมกับ อบต.วังกระโจม อบรมอาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกัน...

อ่านรายละเอียด

ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
วันที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการเกษต...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2562
วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ รณรงค...

อ่านรายละเอียด

ตรวจรับรองฟาร์มGFM
วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุส...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่   12 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2562
ตรวจรับรองฟาร์มGFM
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์