รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยส...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)
วันที่   11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเ...

อ่านรายละเอียด

ประสานงานและตรวจสอบสุนัขและแมวจรจัด
7 ธ.ค.61 สนง.ปศุสัตว์อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ติดตามและประสานงานนัดหม...

อ่านรายละเอียด

ติดตาม แนะนำตรวจสอบความพร้อมและแก้ไขปัญหาการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
7 ธ.ค.61 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตาม แนะนำ ตรวจสอบ...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)
ประสานงานและตรวจสอบสุนัขและแมวจรจัด
ติดตาม แนะนำตรวจสอบความพร้อมและแก้ไขปัญหาการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์