รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภ...

อ่านรายละเอียด

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี หัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหา...

อ่านรายละเอียด

ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุจังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงา...

อ่านรายละเอียด

ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่
วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ สำนักงานทรัพย...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย แ...

อ่านรายละเอียด

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2563
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์