S 7802431138431

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

เลขที่ 182/85 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 (บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดนครนายกด้านขวา)

โทร 0-3731-1549 โทรสาร 0-3731-1549 ต่อ 18