รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

" วีดีโอประชาสัมพันธ์ "

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ครอบครัวปศุสัตว์...ทำด้วยใจ...ทำให้ไว...ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกร่วมรับมอบกระบือพระราชทาน
วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายสุนทร รัตนจำรูญ พร้อมกับนายวีระศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา และเ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2567
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก พร้อมทั้งให้...

อ่านรายละเอียด

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพ...

อ่านรายละเอียด

ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายวีระ...

อ่านรายละเอียด

ครอบครัวปศุสัตว์...ทำด้วยใจ...ทำให้ไว...ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกร่วมรับมอบกระบือพระราชทาน
กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2567
ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สถานการณ์น้ำ ภาวะภัยแล้ง การเตรียมการป้องกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพร่วมประเมินความเสียหายเบื้องต้นตลอดจนความต้องการช่วยเหลือด้านการเกษตร
ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Truehits)