รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นครนายกลดราคาช่วยเหลือประชาชน
วันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

อ่านรายละเอียด

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก แจ้งเตือน ปิดสนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ เป็นการชั่วคราว
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นาย สุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์แ...

อ่านรายละเอียด

"โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2565"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ฉ...

อ่านรายละเอียด

บูรณาการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ในจังหวัดนครนายก ภายใต้การอำนวยการของนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นครนายกลดราคาช่วยเหลือประชาชน
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก แจ้งเตือน ปิดสนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ เป็นการชั่วคราว
"โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2565"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์