รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

" วีดีโอประชาสัมพันธ์ "

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ตรวจติดตามและต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสั...

อ่านรายละเอียด

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด ร่วมตรวจสถ...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื...

อ่านรายละเอียด

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  "ป้องกันดีกว่าแก้ไข"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้มอบหมายใ...

อ่านรายละเอียด

โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...
ตรวจติดตามและต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ปีงบประมาณ 2566
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ "ป้องกันดีกว่าแก้ไข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Truehits)