รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก แจ้งเตือน ปิดสนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ เป็นการชั่วคราว
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นาย สุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์แ...

อ่านรายละเอียด

"โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2565"
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ฉ...

อ่านรายละเอียด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD) รอบที่ 2
ันที่ 28 ตุลาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา โดย นายวัฒนา แสงปัญญานายสัตวแพทย์ชำนาญการรักษ...

อ่านรายละเอียด

ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ มอบวัสดุ และเวชภัณฑ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย...

อ่านรายละเอียด

ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ และประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD)
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ ในพื...

อ่านรายละเอียด

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก แจ้งเตือน ปิดสนามชนไก่/สนามซ้อมไก่ เป็นการชั่วคราว
"โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2565"
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD) รอบที่ 2...
ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ มอบวัสดุ และเวชภัณฑ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน
ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ และประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD)...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์