รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD)
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ พื...

อ่านรายละเอียด

ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงาน...

อ่านรายละเอียด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy ...

อ่านรายละเอียด

โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด
     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สำนักงานปศุสัต...

อ่านรายละเอียด

ติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ตรวจติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจ โครงการส่ง...

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD)
ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD)
โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด
ติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์