รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

" วีดีโอประชาสัมพันธ์ "

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

การป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease) ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์พร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และองค์...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ รณร...

อ่านรายละเอียด

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกจัดประชุม Focus Group แกนนำเครือข่าย ผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๒
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัด นครนายก ได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม นั...

อ่านรายละเอียด

ตรวจติดตามการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงาน...

อ่านรายละเอียด

การป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease) ประจำปีงบประมาณ 2565
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
สำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์ปีกของฟาร์มที่มีการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)และฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)
ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกจัดประชุม Focus Group แกนนำเครือข่าย ผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๒
ตรวจติดตามการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Truehits)