รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

" วีดีโอประชาสัมพันธ์ "

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  ปีงบประมาณ 2567
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า...

อ่านรายละเอียด

เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring plan) เก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้าง ประจำปี 2567
วันที่ 22 เมษายน 2567 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสั...

อ่านรายละเอียด

งานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ (5 พฤษภาคม) ครบรอบ 82 ปี ภายใต้แนวคิด :...
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  ปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียรอบที่ 1/2567
เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring plan) เก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้าง ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Truehits)