36176107 1704098469672177 7680875910211305472 n
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา และผู้จัดการฟาร์มไก่เนื้อ พีพีฟาร์ม ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กรณีราษฎร ม.1,7,8 และ 12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก ร้องทุกข์ผ่านสื่อโทรทัศน์ Thai PBS ว่าฟาร์มไก่เนื้อ พีพีฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ ม.7 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก สร้างความเดือดร้อนรำคาญ มีฝุ่นละอองและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม