1

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางจิรานุช จันทร์ปิยวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอปากพลี และเจ้าหน้าที่อำเภอปากพลี ออกติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่ ตำบลท่าเรือ และตำบลปากพลี อำเภอปากพลี พบเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง จำนวน 8 ราย สัตว์ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 199 ตัว เบื้องต้นได้มอบแร่ธาตุก้อนและเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำและวางแผนการเคลื่อนย้ายสัตว์ขึ้นสู่ที่สูง หากสัตว์เลี้ยงมีปัญหาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปากพลีโดยด่วน