1111

วันที่ 6 พ.ค.62 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมข้าราชการ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีถวายราชการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร ให้ประชาชนเฝ้า ถวายพระพรชัย บริเวณลานพิธีศาลากลางจังหวัดนครนายก