1

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนวัดพราหมณี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก