1

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกปี 2562 " World soil day 2019 " โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก ในงานได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีเปิด ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก