1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ตามมาตรการเพิ่มเติมการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพื้นที่จังหวัดนครนายก ในเขตพื้นที่ ม.1 , 2 , 6 , 8 ต.บ้านพร้าว ม.12 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก รวม 9 ราย