1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.9 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 25 ตัว