1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตพื้นที่ ม.7 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ รวม 40 ตัว (แพะ 15 ตัว แกะ 25 ตัว)