1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม. 9 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวม 35 ตัว