1

วันที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ออกพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างเลือด กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีน ประจำปี 2563 โดยเก็บตัวอย่างเลือดกระบือ ม.7 ต.เขาเพิ่ม ม.7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 49 ตัว