25600127 2

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร" เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อนึ่ง หากมีการนำภาพยนตร์สั้นดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่ต้องลิงค์ผ่านเว็บไซต์ของยูทูป (YouTube) คณะผู้จัดทำขอความกรุณานำที่อยู่ของข้อมูล (URL) https://www.youtube.com/watch?v=J1VIyAUtxMM ไปทำการเผยแพร่ เพื่อจะได้ทำการจัดเก็บสถิติการเข้ารับชมต่อไป หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/0B-lhTgyFTZ8heF8tbTVWdTNhTzA/view อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/news-general/2438-r1060